Sposoby płatności

Umożliwiamy dwa sposoby płatności: 

  • gotówka
  • przelew

Pierwsza dostawa jest ZAWSZE płatna gotówkowo.

Przy następnych dowozach istnieje możliwość przejścia na płatności przelewowe po uprzednim poinformowaniu handlowca. 

Standardowe limity kredytu kupieckiego to:

  • Niezapłacone 3 dokumenty sprzedaży
  • Suma kredytu kupieckiego większa od 3000zł
  • Przekroczenie terminu płatności 7dni na jakimkolwiek dokumencie sprzedaży
Po 30dniach przeterminowania płatności następuje przekazanie zadłużenia do windykacji